Pengumuman

WISDOM CREATES EXCELLENCE 

MAJLIS SAMBUTAN AIDILFITRI

TARIKH: 11:00 am - 12:00 pm , 8/07/2017, SABTU

 TEMPAT : Dewan MRSM Parit