Laman Utama > Pembangunan Pelajar

Pembangunan Pelajar

Badan Wakil Pelajar
18 April 2008 05:12 PM
admin

PENGENALAN BWP

Badan Wakil Pelajar (BWP) ditubuhkan sebagai satu badan kebajikan dan kerjasama dalam menjaga kepentingan pelajar Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) ke arah mencapai matlamat dan wawasan pembangunan bangsa dan negara,disamping menjadi titian atau landasan kepada pelajar untuk memupuk dan menyubur bakat kepimpinan serta demokrasi dan kerjasama di kalangan pelajar.

MATLAMAT


Matlamat merupakan satu aset yang penting dan bertindak sebagai teras atau jalan supaya semua perancangan yang dijalankan sentiasa berada di landasannya.Antara matlamat BWP ialah :

  • Moto MRSM "Berdisplin,Berilmu dan Beramal" adalah sentiasa dijunjung dan diamalkan oleh setiap pelajar.

  • Setiap pelajar mendapat pimpinan, bimbingan, kemudahan dan perkhidmatan yang sewajarnya mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

  • Program/aktiviti BWP telah dirancang dengan rapi untuk memenuhi objektif-objektif yang telah ditetapkan.

Persatuan Usahawan Muda
15 October 2018 04:03 PM
admin

Persatuan Usahawan Muda

OBJEKTIF

1. Melahirkan para pelajar yang berkebolehan dan berjaya saing dalam menjana pembangunan sahsiah diri. 
2. Melahirkan pelajar yang dinamik, proaktif, dan cemerlang dalam melestarikan modal insan sejajar dengan matlamat membentuk "Pelajar Pintar Soleh Serba Boleh"

Aktiviti Sepanjang Tahun 2017 - 2018

 

1. Jualan Kad Salam Muhibbah. 
2. Jualan "Request" sempena Hari Guru 2017/2018.
3. Pasar Malam setiap hujung minggu.
4. Jualan Harian.
5. Jualan "Request" sempena Minggu Peperiksaan.
6. Jualan sempena Karnival Muzik MRSM se-Malaysia.
7. Jualan sempena Minggu Bahasa.
8. Jualan sempena Minggu Aktiviti Sem I dan 2 2017/2018.
9. Tayangan filem pada hujung minggu.

Unit Bimbingan Kaunseling
15 October 2018 07:55 PM
adminar

Etika Pakaian Pelajar
15 October 2018 04:13 PM
adminar

HOMEROOM
15 October 2018 04:07 PM
adminar